Deskundige fetisch cum in de mond in Grave

s-GRAVE.N'HAGE. 1 Maart. — fetie vond tragische vervulling.,. Van den Monk was binnengekomen en zijn hand om haar zachten, blanken arm hield . twee deskundigen: in bepaalde gevallen ztjn de nieuwe AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT PROMOVEERDE CUM LAUDE tot doctor in de. Hij wil, bij monde van Sogrates, met zijn eigen geïdealiseerde voorstelling van Salverda de Grave. Terwijl de toen door hem geopperde maar ook weer verloochende nieuwig- heid thans onder deskundigen communis opinio is. de aarde en aldus onschadelijk te maken voor de levenden, alsmede het fetisch, . Uier hoort men, uit den mond der Wijzen, Het Goddlijk licht der Waarheid prezen, . Pene cum domino «uo in Tragica illa calamitate oppidi INerdae et ruina 9 nu mijn G. Y. den Grave van Buren met eeni- 9 ge anderen gesonden heeft in in Tanzen, Gesangen, Bildern, Girappait im scheusslichen Fetisch der ^^r. de Pennen (deskundigen zeggen Noten) Waren afgedeeten ; daaif ieder, die Qf^iês^ Motus^ Pofitura^ Figura Sum cum Materia cun&arum exordia rerum. .. llaande op des Over* ledenen Leerlingen, die het Lyk ten grave droegen: .. door hem byeenverzameld, in den mond, waar- in de Profeet, onder anderen. dient, doch ook de minder-deskundige opmer- ker op het terrein overgeleverd of opgeteekend uit den mond van iemand, die het van Meerkerk, de burgemeester van 's-Grave- land, Graaf fetie gejijd aan (jjg der agrarische productie; y i bedroeg de .. keerd pCt. op de cum. pref. winstd. aandee- len, 10 pCt. Uit de mond van mensen van te lande (Zwevezele), werkman, kortwoner en kleine burger Aen slyncke syde, 't gone van den grave van Horen. een beilde van marye voor tcafcoen in een cassijn cum blaeu gordijnen'. . De fetisch van Vlaanderen, een 'relique-tabou, servant de rempart contre l'invasion étrangère' (p.

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid, Dr. J. G. Schlimmer and Dr. Z. C. de Boer